کارت عروسی از آن چیزهایی است که در خریدنش خیلی وسواس به خرج می دهید. حق هم دارید، قرار است این کارت به دست تمام دوستان و آشنایان و فامیل برسد و یک جور نماینده سلیقه شما دو تا است تا بیایند و سلیقه اصلی تان در انتخاب همسر را ببینند!