کارت عروسی دموی کوچکی از مراسم عروسی شماست که انتخاب کردنش فوت و فن های زیادی دارد. اگر طرح های ساده و کلاسیک را می پسندید، این نمونه های انگلیسی را ببینید.