از رسم و رسوم برگزاری مراسم عروسی آذری ها خبر دارید ؟ میدانید که این قوم بزرگ ایرانی مراسم عروسیشان را چطور برگزار میکنند؟ اگر شما آذری هستید این مطلب را بخوانید و نظراتتان را برایمان بنویسید .