عروسی بختیاری ها یکی از خوشرنگ ترین و مفصل ترین عروسی های ایرانی است ، جشن مفصل عروسی که با آداب و رسوم کاملی همراه است. برای بیشتر دانستن در مورد عروسی بختیاری ها این مطلب را بخوانید .