عروسی

اشتراک گذاشته شده با :

عروسی


این زن فلج با راه رفتن در روز عروسی خود همه را سور
این زن فلج با راه رفتن در روز عروسی خود همه را سور
۸ سال پیش Jacquie Goncher پس از شیرجه ای که در استخر زد از گردن به پایین فلج شد و دکترها از شانس راه رفتن دوباره او به کلی ناامید شده بودند. اما او اکنون در سن ۲۵ سالگی با تلاش فراوان، درمان و ایمان به خود غیرممکن ها را ممکن ساخت. این زن جوان توانست در روز عروسی خود که در تاریخ ۲۲ می برگزار شد بایستد و برقصد.
جدیدترین و زیباترین مدلهای کیک عروسی ۲۰۱۵_۲۰۱۴/ سر
جدیدترین و زیباترین مدلهای کیک عروسی ۲۰۱۵_۲۰۱۴/ سر
جدیدترین و زیباترین مدلهای کیک عروسی 2015_2014/ سری 3